video

THCulture - Old Sub Culture - Nikt

Original animation MAN by Steve Cutts

THCulture - Old Sub Culture - Nikt (Nobody)

Original animation MAN by Steve Cutts

słowa | lyrics

NIKT

każdy musi być kimś

nikt nie jest nikim

nikt nie ufa nikomu

zdrada jest wszechobecna

kiedy dziecko się rodzi

nikt nie mówi mu kochaj

bo historia jest bezlitosna

i wymaga ofiar

to przetrwanie i zdobywanie

liczy się bez miłosierdzia

choć sen się nie ziścił

okazał się koszmarem

tam daleko stoi posąg

zbudowany z dogmatów

a ty masz być sługą

wszechobecnego kieratu

odrodzony na przemiał

NOBODY

everybody has to be somebody

nobody is not nobody

nobody trusts nobody

betrayal is omnipresent

when a child is born

don’t say: you should love

‘cause history is ruthless

and requires sacrifices

it’s survival and conquest

it counts without mercy

the dream did not come true though

and turned out to be a nightmare

over there is a monument

erected from dogmas

and you should be the servant

of the omnipresent treadmill

reborn to be given up for milling

video

device: computer
country · city: US · Ashburn
browser: Unknown 0 · platform: Unknown
counter: 0 · online: 666
created and powered by:
www.RobiYogi.com - Professional Responsive Websites
00:00
00:00
close